ഇതുമൊരു ഉറക്കം.

Web Desk
Posted on August 17, 2019, 9:31 am

ആലപ്പുഴയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളില്‍ നിന്നും കക്കൂസ് മാലിന്യം ശേഖരിക്കാനെത്തിയ ലോറിയുടെ മുകളില്‍ കിടന്നുറങ്ങുന്ന തൊഴിലാളി
(ഫോട്ടോ: ക്ലീറ്റസ് പൂങ്കാവ്)