ജനം മനം; പിണറായിയെ  കാണാൻ കരയുന്ന കുട്ടി

Web Desk
Posted on January 31, 2018, 12:40 pm

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയെ  കാണാൻ കരയുന്ന കുട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി എന്ന് വാർത്ത

ആ  കുട്ടി പാലാക്കാരനാണോ..?