വലിയശാല രാജു

November 08, 2021, 5:45 am

പൗരത്വം നേടിയ റോബോട്ട്

Janayugom Online

ഈയടുത്ത കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പൗരത്വം നൽകുകയുണ്ടായി. സോഫിയ എന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് പക്ഷെ അത് ലോകമെങ്ങും ചർച്ചാവിഷയമായി. കാരണം സോഫിയ ഒരു റോബോട്ടാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം നേടുന്ന ആദ്യ റോബോട്ടാണ് സോഫിയ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സുന്ദരിയാ­യ യുവതി. 

ശരീരമെല്ലാം മനുഷ്യരുടേത് പോലെ തന്നെയാണ്. തലയുടെ പിൻഭാഗം ക­ണ്ടാ­ൽ സംഗതി പിടികിട്ടും. മോട്ടോറും ചിപ്പുകളും വയറുകളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ തലച്ചോർ. കൃത്രിമബുദ്ധി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ച ഹ്യൂമനോയിട് റോബോട്ട് ആണ് സോഫിയ. ഈ യന്ത്രസ്ത്രീക്ക് പൗരാത്വം നൽകുക വഴി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് സൗദി. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഹാൻസൻ റോബോട്ടിക്സ് നിർമ്മിച്ച സോഫിയയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനും വികാരങ്ങ­ൾ പങ്ക് വയ്ക്കാനുമെല്ലാം നന്നായി അറിയാം. 2017 ഒക്ടോബറിൽ ആണ് പൗരത്വം കിട്ടയത്. ഇപ്പോൾ നാല് വർഷം തികയുന്നു.