Web Desk

തിരുവനന്തപുരം

November 29, 2020, 3:34 pm

കെ ഫോൺ; എല്ലാവർക്കും ഇന്റർനെറ്റ്

Janayugom Online

ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന സമാന്തര ലോകത്ത് ഇന്ന് മനുഷ്യന് സാധ്യമാകാത്തതൊന്നുമില്ല. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ തലച്ചോറിനകത്തെ ന്യൂറോണുകൾ പരസ്പരം ആശയം കൈമാറുന്നതു പോലെ ലോകം ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറി സാങ്കേതികതയ്ക്കും ഒരു ജൈവിക മാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

ആരോഗ്യ കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലുൾപ്പെടെ സകല മേഖലകളും ഇന്റർനെറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിർണയിച്ചതും ഈ വിവരസാങ്കേതികത തന്നെ. എല്ലാവർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എല്ലാവർക്കും നൽകുകയെന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയവുമാണ്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നവീന പദ്ധതി ആണ് കെ ഫോൺ. സംസ്ഥാനത്തെ ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ശക്തവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അതിനായി സുശക്തമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ശൃംഖല സംസ്ഥാനത്താകെ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. അതുവഴി അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വീടുകളിലും, 30,00ത്തോളം ഓഫീസുകളിലുമെത്തിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ 20 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പദ്ധതിയുടെ അടിത്തറ. കെഎസ്ഇബിയും കെഎസ്ഐറ്റിഐഎല്ലും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാണ് കെ ഫോൺ. കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൺസോർഷ്യത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 52,000 കിലോമീറ്റർ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ നെറ്റ് വർക്ക് ആണ് കെ ഫോൺ സ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലുള്ള മറ്റേത് ഓപ്പറേറ്ററിനേക്കാളും വലിയ ശൃംഖലയായിരിക്കും. ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ആയി പ്രവർത്തിക്കും. ഈ നെറ്റ്‌വർക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലുമുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

കെ ഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ രൂപരേഖ

കെ ഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളെയും കോർ റിംഗ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ജില്ലകളിലെയും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, വീടുകൾ മറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആക്സസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴിയാണ്. കെഎസ്ഇബിയുടെ 378 സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രീഫാബ് ഷെൽട്ടറിനുള്ളിൽ ടെലികോം ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. 14 ജില്ലകളിലും കോർപോപ്പ് (പൊയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ്) ഉണ്ട്. ഈ പോപ്പുകൾ 110/220/400 കെവി ലൈൻ വഴി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ (കോർ റിംഗ്) ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കും. ഈ ശൃംഖലകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെന്ററും (NOC)സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ജില്ലകളിലും കോർപോപ്പിന് പുറമേ മറ്റ് പോപ്പുകളും കെഎസ്ഇബി സബ്സ്റ്റേ­ഷനുകളിലുണ്ടാവും. ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ച് 400Gbps ബാന്റ് വിഡ്ത്ത് കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. വീടുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ എല്ലാ റിംഗുകളിലും സ്ട്രീറ്റ് ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കും. എല്ലാ റിംഗുകളും നൂറ് ശതമാനം പരിരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസും എല്ലായ്പ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സഹായകമാകും. 29,000 ഓഫീസുകളുടെയും 32,000 കിലോമീറ്റർ ഒഎഫ്‌സിയുടെയും 8 ലക്ഷം കെഎസ്ഇബി എൽ പോളുകളുടെയും സർവ്വേയും 375 പോപ്പുകളുടെ പ്രീഫാബ് ലൊക്കേഷനുകളും ഇതിനകം പ്രായോഗികമായി. 2,984 സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കണക്ടിവിറ്റി പൂർത്തീകരിച്ചു.

കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ

1. എല്ലാ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാർക്കും (കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ, ടെലകോം ഓപ്പറേറ്റർ, ഇന്റർനെറ്റ് സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡർ, കണ്ടന്റ്സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡർ) തുല്യമായ അവസരം നൽകുന്ന ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ നെറ്റ്‌വർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വരും.

2. ഐടി പാർക്കുകൾ, എയർപോർട്ട്, തുറമുഖം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാകും.

3. 30,000ത്തിൽ അധികം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 10mbps‑തൊട്ട് 1Gbps വേഗതയിൽ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകും.

4. ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജെൻസ്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, സ്മാർട്ട് സിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കെ ഫോൺ സൗകര്യമൊരുക്കും.

5. ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ഇ കോമേഴ്സ് വഴി വില്പന നടത്താം.

6.

സർക്കാർ സേവനങ്ങളായ ഇ ഹെൽത്ത്, ഇ എഡ്യൂക്കേഷൻ മറ്റ് ഇ സർവ്വീസുകൾക്ക് കൂടുതൽ ബാന്റ് വിഡ്ത്ത് നൽകി കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ കെ ഫോൺ സഹായിക്കും.

7. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കെ ഫോൺ പദ്ധതി സഹായിക്കും. അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ജനജീവിതവും സർക്കാർ സേവനങ്ങളും മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

you may also like this video