വേദി ഒന്നിൽ നടന്ന ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗം നാടോടി നൃത്തം

By: Web Desk | Wednesday 10 January 2018 7:10 PM IST

 

ചിത്രങ്ങള്‍ : രാജേഷ് രാജേന്ദ്രന്‍