നീര്‍മാതളത്തില്‍ നാടോടിനൃത്തം…

Web Desk
Posted on January 10, 2018, 9:59 am
വേദി ഒന്നിൽ നീർമാതളത്തില്‍ (തേക്കിൻകാട് മൈതാനം, എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ട്)  ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി വിഭാഗം നാടോടി നൃത്തം പുരോഗമിക്കുന്നു