നീര്‍മാതളത്തില്‍ നാടോടിനൃത്തം…

By: Web Desk | Wednesday 10 January 2018 9:59 AM IST

വേദി ഒന്നിൽ നീർമാതളത്തില്‍ (തേക്കിൻകാട് മൈതാനം, എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ട്)  ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി വിഭാഗം നാടോടി നൃത്തം പുരോഗമിക്കുന്നു