ഇന്നും നാളെയും റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകള്‍…

Web Desk
Posted on August 11, 2019, 7:05 pm

പൂര്‍ണ്ണമായി റദ്ദാക്കിയവ (11–08-2019)

 1. Train No 16604 Trivan­drum – Man­ga­lore express of 11thAugust 2019
 2. Train No 16629 Trivan­drum – Man­ga­lore Mal­abar Express of 11thAugust 2019
 1. Train No 16347 Trivan­drum – Man­ga­lore Express of 11thAugust 2019
 2. Train No 12224 Ernaku­lam — Lok­manya Tilak Duron­to Express of 11thAugust 2019
 3. Train No 10215 Mad­goan – Ernaku­lam  Express of 11thAugust 2019
 4. Train No 22638 Man­ga­lore – Dr.MGR Chen­nai Cen­tral West­coast express  of 11thAugust 2019

പൂര്‍ണ്ണമായി റദ്ദാക്കിയവ (12–08-2019)

 1. Train No 22114 Kochu­veli – Lok­manya Tilak Ter­mi­nus Super­fast express of 12thAugust 2019
 2. Train No 10216 Ernaku­lam – Mad­goan Express of 12thAugust 2019

പൂര്‍ണ്ണമായി റദ്ദാക്കിയവ (14–8‑2019)

 1. Train No 12483 Kochu­veli – Amrit­sar express of 14thAugust 2019

ഭാഗികമായി സര്‍വീസ് നടത്തുന്നവ

 1. Train No 12977 Ernaku­lam – Ajmer Maru Sagar Express of 11thAugust 2019. എറണാകുളം- മംഗളൂരു ജംങ്ഷന്‍,  മംഗളൂരു — അജ്മീര്‍  റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തും.
 1. Train No 16159 Chen­nai Egmore – Man­ga­lore express of 11thAugust 2019  തിരുച്ചിറപ്പള്ളി- മംഗളൂരു റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തും.
 2. Train No 19578 Jam Nagar – Tirunelveli Express of 9thAugust 2019 കണ്ണൂര്‍ ‑തിരുനെല്‍വേലി റൂട്ടില്‍ ഭാഗികമായി സര്‍വീസ് നടത്തും.
 3. Train No 12522 Ernaku­lam – Barau­ni Junc­tion Rap­ti Sagar Express of 9thAugust 2019 വടക്കാഞ്ചേരി — ബാരുവാണി ജങ്ഷന്‍ റൂട്ടില്‍ മാത്രം സര്‍വീസ് നടത്തും.

വഴിതിരിച്ചുവിട്ടവ

 1. Train No 12432 H.Nizamuddhin – Trivan­drum Rajd­hani Express of 11thAugust 2019 is divert­ed to run via, Itar­si, Nag­pur, Bhopal, Gudur, Reni­gun­ta, Jolar­pet, Pal­ghat and Ernaku­lam