നാടും നഗരവും ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ച റോഡ് ഷോ; തൃശൂർ ലോക് സഭ മണ്ഡലം

Web Desk
Posted on April 20, 2019, 7:50 pm

നാടും നഗരവും ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ച റോഡ് ഷോ; തൃശൂർ ലോക് സഭ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥി രാജാജിമാത്യുതോമസ്.