സേന‑എൻസിപി-കോൺഗ്രസ് സഖ്യം മഹരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ശരദ്പവാർ

Web Desk
Posted on November 15, 2019, 3:29 pm

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന, എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് സഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ്പവാർ. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുമിനിമം പരിപാടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.