ബാങ്ക് ദേശാസാൽക്കരണം; 50-ാം വാർഷികം പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Web Desk
Posted on July 23, 2019, 11:47 am
bank nationalisation

ചിത്രങ്ങള്‍: രാജേഷ് രാജേന്ദ്രന്‍