ബൈപാസിന്റെ പണി ആഗസ്റ്റില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും

Web Desk
Posted on January 10, 2018, 10:46 pm

കൊല്ലം: കൊല്ലം ബൈപാസിന്റെ പണി 2018 ആഗസ്റ്റില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എന്‍ കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപി അറിയിച്ചു.
ബൈപാസിന്റെ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തികള്‍ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച് നേരിട്ട് വിലയിരുത്തിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തിയതിനും ശേഷമാണ് വിവരം അറിയിച്ചത്. 620 മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള കാവനാട് പാലത്തിന്റെ 520 മീറ്റര്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. നൂറുമീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ നാലുബീമുകളും മൂന്ന് സ്ലാബുകളും നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പണിയാണ് പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാനുള്ളത്. 95 മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള നീരാവില്‍ പാലം പൂര്‍ത്തിയായി. അപ്രോച്ച്‌റോഡിന്റെ നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 520 മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള കടവൂര്‍ ഭാഗത്തെ മങ്ങാട് പാലത്തിന്റെ 320 മീറ്റര്‍ പണികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. അവശേഷിക്കുന്ന 200 മീറ്റര്‍ ഭാഗത്തെ നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണപ്രവൃത്തികള്‍ 2018 മാര്‍ച്ച് 31ന് മുമ്പ് പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയും. കല്ലുംതാഴം മുതല്‍ മേവറം വരെയുള്ള റോഡ് വീതികൂട്ടി ടാര്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. നാലര കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം റീടൈനിംഗ് വാള്‍ കെട്ടി മണ്ണിടുന്ന പ്രവൃത്തി ഏപ്രില്‍ പകുതിയോടെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയും. ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം റോഡിലെ മണ്ണിടുന്നതും മെറ്റലിംഗും ടാറിംഗും പുരോമഗിച്ചുവരുന്നു. വര്‍ഷകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനപണികള്‍ എല്ലാം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമം. മെറ്റല്‍ക്ഷാമം പണിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയറുടെ ചുമതലയുള്ള ജോണ്‍ കെന്നത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും എംപിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.