സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തില്‍ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് :യുപി എറ്റവും പിന്നിൽ

Web Desk
Posted on September 30, 2019, 6:12 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തില്‍ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. നീതി ആയോഗിന്റെ സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാര ഇന്‍ഡെക്സിലാണ് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തിയത്.

വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോള്‍ കര്‍ണാടകയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്.

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 29 മാനദണ്ഡങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ്, ഭരണം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 15 മാനദണ്ഡങ്ങളുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാര ഇന്‍ഡെക്സില്‍ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കുന്നത്. റാങ്കിംഗ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, വിദ്യാഭ്യാസ ലഭ്യത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. 2016–17 വര്‍ഷത്തെ ഇന്‍ഡെക്സ് ആണ് ഇപ്പോള്‍ മന്ത്രാലയം പുറത്തു വിട്ടത്.

ലോക ബാങ്ക്, മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര്‍ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നീതി ആയോഗ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. താരതമ്യ പഠനത്തിനായി വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ ഇടപെടലുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഇതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളാണ് മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധികമായി എത്തിയത്.

എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഹൈടെക് ആകുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമെന്ന പദവി കേരളം സ്വന്തമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. 45, 000 ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഹൈടെക് ആയി കഴിഞ്ഞു. പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ ഹൈടെക് ലാബ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്കൂളുകൾ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നു. കിഫ്ബി വഴി 2037. 91 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാത്രം നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. സ്കൂളുകൾ അടച്ചു പൂട്ടുകയല്ല, അവ ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന നയമാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.