കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷം

Web Desk
Posted on September 07, 2019, 3:54 pm
കൊല്ലംകടപ്പാക്കട  ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ  സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടി.എം.നൗഷാദ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു