ഓണത്തിന് മുന്‍പേ പെന്‍ഷന്‍തുക ലഭ്യമാകും: ധനമന്ത്രി

Web Desk

തിരുവനന്തപുരം

Posted on August 03, 2018, 10:08 pm

സംസ്ഥാനത്തെ 51.65 ലക്ഷം വരുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് ഓണത്തിന് മുന്‍പേ പെന്‍ഷന്‍തുക ലഭ്യമാകും. ഇതിനായി 2,300 കോടിയില്‍പ്പരം രൂപ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്ക് അറിയിച്ചു.

ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകളുടെ ഓണം ഗഡു ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങും. വീട്ടില്‍ പെന്‍ഷന്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട 20 ലക്ഷത്തില്‍പ്പരം ആളുകളില്‍ നല്ലപങ്കിനും 12ന് മുന്‍പ് പണം ലഭ്യമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴി പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ഓഗസ്റ്റ് 16 നാണ് നടക്കുക. വെല്‍ഫയര്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ വഴിയുള്ള പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനുളള നടപടികളും പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബോര്‍ഡുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ ലഭ്യമായ പണത്തിനു പുറമേ ഓണത്തിന് പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കുന്നതിനു വേണ്ടിവരുന്ന തുക സര്‍ക്കാര്‍ ലഭ്യമാക്കും. 188 കോടി രൂപ ഇതിനായി വേണ്ടിവരും. കര്‍ഷക പെന്‍ഷന്‍ ജൂലൈ വരെയുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷം പേര്‍ക്കും ഇതിനകം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഓണത്തിന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കുടിശികയേ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതായുള്ളൂ.

നിലവില്‍ ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 42,47,829 ആണ്. ഇതില്‍ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പുതിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,27,684 അപേക്ഷകരും ഉള്‍പ്പെടും. ഇനിയും രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം അപേക്ഷകള്‍ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഓണത്തിന് പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കാനുള്ള ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആറ് മുതല്‍ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ അപേക്ഷകരുടെ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കും. 11 മുതല്‍ പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ വീണ്ടും അപ്പ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മാസം മുതലാണ് പുതിയ അപേക്ഷകര്‍ക്ക് പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയുണ്ടാവുക.

കര്‍ഷകപെന്‍ഷന്‍ അടക്കമുള്ള ക്ഷേമനിധി പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 9.17 ആണ്. അങ്ങനെ മൊത്തം പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 51.65 ലക്ഷത്തോളം വരും.