മലയാളികള്‍ക്കറിയാമോ പ്രഭാത ഭക്ഷണവും കുടവയറും തമ്മില്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന കാര്യം?

Web Desk
Posted on September 25, 2019, 3:08 pm

മലയാളികള്‍ക്കറിയാമോ പ്രഭാത ഭക്ഷണവും കുടവയറും തമ്മില്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന കാര്യം? ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം പട്ടം എസ്‌യുടി ആശുപത്രിയിലെ ചീഫ് ക്ലിനിക്കല്‍ ന്യൂട്രിഷ്യനിസ്റ്റ് പ്രീതി ആര്‍ നായര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.വീഡിയോ കാണാം.