എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകളെ സെന്ററുകളാക്കി പിഎസ്‌സി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജനുവരിയിൽ തുടക്കമാകും

Web Desk
Posted on November 16, 2018, 6:48 pm
സംസ്ഥാനത്തെ എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകളെ സെന്ററുകളാക്കി പിഎസ്‌സി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജനുവരിയിൽ തുടക്കമാകും. ജനുവരി അവസാന വാരത്തിൽ നടത്തുന്ന ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുതല ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകൾ ആദ്യമായി സെന്ററുകളാവുന്നത്.  തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംത്തിട്ട, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള പിഎസ്‌സിയുടെ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളടക്കം 32 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ  പരീക്ഷ നടക്കും.
തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം എന്നീ റീജണുകളിലായി 12000 ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുതല പരീക്ഷയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചാൽ പുന:പരീക്ഷ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് തലത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ നടത്താനാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്കായി പിഎസ്‌സി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് തല പരീക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇത് വിജയിച്ചാൽ പൊതുപരീക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി നടത്താനാണ് തീരുമാനം.
കോളേജുകളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണെങ്കിലും വിശ്വാസ്യതയിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പിഎസ് സി ചെയർമാൻ  അഡ്വ. എം കെ സക്കീർ പറഞ്ഞു. കോളേജുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പി.എസ്.സി. ചെയ്യുന്നത്. ചോർത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളോടെയാണ് ചോദ്യ പേപ്പർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകൾ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾക്ക് സെന്ററുകളാവുന്നതോടെ ഒരേ സമയം 20000 ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി പരീക്ഷയെഴുതാനാകും. ഇനി വരുന്ന പൊതുപരീക്ഷകളിൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം പിഎസ്‌സി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ അത്തരം പരീക്ഷകളെല്ലാം ഓൺലൈനായി നടത്തും. ഇതുവഴി പിഎസ്‌സിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പരീക്ഷകളും ഓൺലൈനായി നടത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതോടെ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ നടത്തിപ്പും മൂല്യനിർണയവും അതിവേഗം നടക്കും.
ഒരുവർഷം ഒരു കോടി 38 ലക്ഷം പേർ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയെഴുതുന്നുണ്ട്. വർഷം ഏകദേശം 35000 മുതൽ 40000 നിയമനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എളുപ്പത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണയത്തിനും ചെലവ് ചുരുക്കലിനും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഇതിനുമുന്നോടിയായി എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളെ മുൻനിർത്തി ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുടെ പരീക്ഷണാത്മക പരീക്ഷ നടത്തും. ജനുവരി 19ന് വിദ്യാർഥികൾക്കായി പരീക്ഷ നടത്തും. പൊതുവിജ്ഞാനം, ഗണിതശാസ്ത്രം, അഭിരുചി, എൻജിനീയറിങ് രംഗം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 100 മാർക്കിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. 6000 മുതൽ 7000 പേർ വരെ പരീക്ഷയെഴുതുന്ന ഇതിന്റെ മൂല്യനിർണയം പത്തുദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തും. തുടർന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർഥികളെയും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയവർക്കും പിഎസ് സി സമ്മാനം നൽകും. തുടർന്നായിരിക്കും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുതല പിഎസ് സി പരീക്ഷ ഓൺലൈനായി നടത്തുന്നത്.