ചിരിച്ചുമരിക്കാം ; രാഹുലിന്റെ പ്ലാൻ ബിയും സി യും കാർട്ടൂൺ കണ്ണിലൂടെ

Web Desk
Posted on October 28, 2018, 7:56 pm

രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ പ്ലാൻ  ശബരിമലയിൽ  വർക്കായില്ലെങ്കിലും  സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വർക്കായി

അജിത് കെ സിയുടെ കാർട്ടൂൺ