പണാധിപത്യം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയം; രാജാജി മാത്യു തോമസ് സംസാരിക്കുന്നു

Web Desk
Posted on July 09, 2019, 11:14 am

പണാധിപത്യം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് രാജാജി മാത്യു തോമസ് സംസാരിക്കുന്നു