കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മേഖലയില്‍ വിദേശ നിക്ഷേപം ; നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നു ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. .ഇതിനായി