ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരില്‍ സ്വകാര്യ സ്‌കൂള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് നിഷേധിച്ച തന്‍മയ ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി

കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെല്ലാം പുതിയ അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ പഠിക്കാനായെത്തിയത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളിലൂടെയാണ്. ഈ പുത്തന്‍