കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂണില്‍; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കായി മുറവിളി

കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റിനെയും, പാര്‍ട്ടി ഉന്നതാധികാര സമിതിയുമായ പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയും തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നടത്തുമെന്നു പാര്‍ട്ടി