കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സീറ്റിനായുള്ള കൂട്ടയടി; തൃക്കാക്കരയില്‍ പി ടി തോമസിനെതിരെ പരാതി പ്രളയം

കോൺഗ്രസിൽ സീറ്റിനായുള്ള കൂട്ടയടി തുടങ്ങി. കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പിടി