എ​ല്ലാ മു​ദ്ര​പ​ത്ര ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഇ ​സ്റ്റാ​മ്പിം​ഗ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഉത്തരവ്

സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ മു​ദ്ര​പ​ത്ര ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഇ ​സ്റ്റാ​മ്പിം​ഗ് സം​വി​ധാ​നം