എന്നെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമം, പ്രേം കുമാറിനെ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞ് സുനിതയും: നിർണ്ണായക തുമ്പായി വോയ്‌സ്‌ക്ലിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: കാമുകിപ്പൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭാര്യയെ കൊന്ന സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ. വിദ്യയുടെ കൊലപാതകത്തിനു