ഇന്ത്യ‑ചൈന അതിര്‍ത്തിയിൽ സംഘട്ടനം: 11 സൈനികർക്ക് പരുക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്

ഇന്ത്യ‑ചൈന അതിര്‍ത്തിയിൽ വീണ്ടും സംഘര്‍ഷം. സിക്കിമിലെ നകുലാ മേഖലയില്‍ നടന്ന സംഘട്ടനത്തില്‍ ഇരുസൈന്യങ്ങളിലുമായി