മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം ലക്ഷ്യം: 2030 ഓടെ പെട്രോൾ‑ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ നിരോധനം

ഡബ്ലിന്‍(അയര്‍ലന്‍ഡ്): അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ കർശന തീരുമാനമെടുത്ത് അയർലൻഡ്. 2030ഓടോ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍