നിശ്വാസം 2018

ലോകരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വന്‍ ഗതിമാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വര്‍ഷമായിരുന്നു 2018. പോരാട്ടങ്ങളും വാഗ്വാദങ്ങളും അനുനയങ്ങളുമൊക്കെയായി

മാനംമുട്ടി 2018

മാനവികതയെക്കാള്‍ മാനത്തേയ്ക്കുയര്‍ന്നത് മരവിച്ച പ്രതിമകളുടെ ദേശീയത ഭീമ കൊറേഗാവ് കലാപം 2018 ജനുവരി

അതിജീവനം 2018

ഒഴുക്കെടുത്ത കിനാവുകൾ, പിടിച്ചു കയറുന്ന ജീവിതങ്ങൾ കേരളം നിപ്പയെ അതിജീവിച്ചു   മുമ്പില്ലാത്ത വിധം