സാമ്പത്തിക ആഘാതം മറികടക്കാന്‍ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വേണം: അഭിജിത്ത് ബാനര്‍ജി

കൊറോണ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതം മറികടക്കാന്‍ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വേണമെന്ന് ധനതത്വ

സമ്പദ്​വ്യവസ്​ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഉത്തേജന പാക്കേജ്​ വേണം: അഭിജിത്​ ബാനർജി

കോവിഡിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വലിയ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ്​ തന്നെ