അട്ടപ്പാടിയില്‍ ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കും; മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍

അട്ടപ്പാടിക്കായി പ്രത്യേക ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍. ആദിവാസികള്‍ക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന

അഷ്ടമുടിക്കായല്‍ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കര്‍മ പദ്ധതി; മേയര്‍

അഷ്ടമുടിക്കായല്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ട് സംരക്ഷണ കര്‍മപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മേയര്‍

സംസ്ഥാനത്ത് വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും; ആക്ഷന്‍ പ്ലാനുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ കൃത്യമായി വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനും