സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുന്നവർക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി നടി പാർവതി തിരുവോത്ത്

കൊച്ചി: ദിനംപ്രതി സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ അത്തരക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ബോധ