ജോര്‍ദാനില്‍ നിന്നെത്തിയ ആടുജീവിതം ടീമിന് ആശങ്കയേറുന്നു- രണ്ടാമത്തെയാള്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ആടുജീവിതം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ജോര്‍ദ്ദാനില്‍ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയ സംഘത്തിലെ ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്