ടൗട്ടേ അതിതീവ്രം

ടൗട്ടേ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ നാല് മരണം. 73 ഗ്രാമങ്ങളില്‍ വ്യാപകനാശം. മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ