മൂന്നാംഘട്ട സമരത്തിനൊരുങ്ങി കർഷക സംഘടനകൾ; തുടർ പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അഖിലേന്ത്യാ കൺവൻഷൻ വിളിച്ചു

കാ‌ർഷികനിയമങ്ങൾക്കെതിരെ മൂന്നാംഘട്ട സമരപരിപാടിക്കൊരുങ്ങി കർഷകസംഘടനകൾ. തുടർസമരപരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംഘടനകൾ അഖിലേന്ത്യാ കൺവൻഷൻ

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭം: കോൺഗ്രസിൽ മുല്ലപ്പള്ളി ഒറ്റപ്പെടുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇടത് പക്ഷവുമായി യോജിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തെ എതിർക്കുന്ന കെപിസിസി