പ്രളയാനന്തര കാര്‍ഷിക കേരളം; കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക് ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയബാധിത മേഖലയില്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കാവുന്ന കൃഷിരീതികള്‍, വിളകള്‍, സസ്യസംരക്ഷണ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച്