കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൈതാങ്ങായ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികൂട്ടവും

പൂച്ചാക്കല്‍: കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൈതാങ്ങായ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും പ്രാപ്തരാക്കുക വഴി ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ് പാണാവള്ളി

ഓരുമുട്ട് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ മന്ത്രിയുടെ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം

ആലപ്പുഴ: 30നകം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഓരുമുട്ടുകളുടെയും നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പിന് കാര്‍ഷിക

ഒളവണ്ണയില്‍ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കരനെല്‍ കൃഷി കൊയ്ത്തുത്സവം

കോഴിക്കോട്: ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും സംയുക്തമായി നടത്തിയ കരനെല്‍കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായി. ഒളവണ്ണ