വാഴത്തടയും കരിക്കിന്‍ തൊണ്ടും കൃഷിയിടമാക്കുന്നോ?

കാര്‍ഷിക മേഖല സാങ്കേതികമായി വളര്‍ച്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്‍റെ കാലഘട്ടം അതിക്രമിച്ചു. മഴവെള്ളത്തെ മണ്ണിലൊഴുക്കിവിടാതെ വീടിനുചുറ്റും

കാര്‍ഷിക പരിഷ്‌കരണത്തില്‍ പന്തളം പി ആറിന്റെ ഇടപെടല്‍ സുവ്യക്തം: കാനം രാജേന്ദ്രന്‍

അടൂര്‍: കൃഷിഭൂമിയില്‍ കര്‍ഷകന്റെ അവകാശം ഉറപ്പിച്ച കാര്‍ഷിക പരിഷ്‌കരണ നിയമം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുന്നതില്‍ പന്തളം