എയര്‍ ഇന്ത്യ സംഘത്തിന് എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന്റെ ശുഭയാത്ര: പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി പൈലറ്റുമാരും ക്യാബിന്‍ ക്രൂവും

നാളെ രാവിലെ പ്രവാസികളെ മടക്കി കൊണ്ട് വരാന്‍ കൊച്ചിയില്‍ നിന്നും ആദ്യമായി പുറപ്പെടുന്ന