എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജംബോ ബോയിങ്ങ് വിമാനം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സർവീസ് ആരംഭിച്ചു

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജംബോ ബോയിങ്ങ് വിമാനം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സർവീസ്

യാത്രാ നിരോധനം; ഹാസ്യകലാകാരൻ കുനാൽ കംറയ്ക്ക് പകരം കുടുങ്ങിയത് മറ്റൊരു കംറ

വിമാനയാത്രവിലക്ക് നേരിടുന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യകലാകാരൻ കുനാൽ കംറയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇതേ പേരുള്ള മറ്റൊരു യാത്രക്കാരന്റെ

ചൈനയിലെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കായി രണ്ടാം വിമാനം ഇന്ന് പുറപ്പെടും

ചൈനയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിമാനം ഇന്ന് പുറപ്പെടുമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.ഇന്ന്