തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്‍ സ്വര്‍ണ്ണവേട്ട; ഒളിച്ചുകടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത് യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റിലേക്ക് വന്ന പാഴ്സലില്‍

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്‍ സ്വര്‍ണ്ണവേട്ട. യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റിലേക്ക് വന്ന പാഴ്സലിലാണ് സ്വര്‍ണ്ണം ഒളിച്ചുകടത്താന്‍