പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി വിമാനത്താവളവും തുറമുഖവും

പ്രവാസികൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലുംകൊച്ചി തുറമുഖത്തും സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. മുൻ അനുഭവങ്ങള്‍