‘ജിയോ വേണ്ട, എയർടെൽ മതി, മൂന്നാം മാസവും തിരിച്ചടി; ട്രായിയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട്

2020 ഒക്ടോബറിലെ കണക്കുകളുമായി വരിക്കാരുടെ ഡാറ്റ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ട്രായ് പുറത്തിറക്കി. റെഗുലേറ്ററിന്റെ

തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വയ്‌ബോയെ സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ് ആക്‌സിലറേറ്റര്‍ പരിപാടിയിലേക്ക് ചേര്‍ത്ത് എയര്‍ടെല്‍

എയര്‍ടെല്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ് ആക്‌സിലറേറ്റര്‍ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍ ടെക് സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പായ വയ്‌ബോയുടെ

കോവിഡ്-19 ചെയിന്‍ മുറിക്കുന്നതിന് എയര്‍ടെലും അപ്പോളോ ആശുപത്രി ഗ്രൂപ്പും സഹകരിക്കുന്നു

നെറ്റ്‌വര്‍ക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യയും സമൂഹത്തിന്റെ നല്ലതിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതി