യൂറോപ്പിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി അമേരിക്കയും

പാകിസ്ഥാന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി അമേരിക്കയും. പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്‍ര്‍നാഷണല്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനങ്ങളെയാണ് യുഎസിലേക്ക് ചാര്‍ട്ടേഡ്