കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക; എഐഎസ്എഫ് കാൽനടജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യം ലോക്ക് ഡൗണായപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോഡി രാജ്യത്തെ കമ്പോളശക്തികൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണെന്ന്

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ എഐഎസ്എഫ് ന്റെ കാല്‍നട ജാഥ

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും കാര്‍ഷിക നിയമത്തിനെതിരെയും എഐഎസ്എഫ് കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി