എഐവെെഎഫ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പുതിയ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ള ദിശാമുഖം തുറക്കും

കേരളത്തിലെ യുവ പോരാളികള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷക്കാലത്തെ സമരാനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുകയും പുതിയ

കാമ്പസുകളെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാൻ എസ്എഫ്ഐ തയ്യാറാകണം: എഐഎസ്എഫ്

കാമ്പസുകളെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാൻ എസ്എഫ്ഐ തയ്യാറാകണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അവരെ കാമ്പസുകളിൽ നിന്ന്

മർദ്ദനമേറ്റ എഐഎസ്എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ്

എംജി സർവകലാശാലയിൽ എഐഎസ്എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മര്‍ദ്ദനമേറ്റിട്ട് ഒരുദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ എസ്എഫ്ഐ നല്കിയ കള്ളപ്പരാതിയുടെ