സിനിമാ മേഖലയിലെ സ്ത്രീസുരക്ഷ: ആയോധനമുറ പഠിപ്പിക്കാന്‍ സ്റ്റണ്ട് യൂണിയന്‍

കൊച്ചി: സിനിമാ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷക്കായി അഭിനേത്രികള്‍ക്കും സിനിമയിലെ മറ്റു വനിതാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും