രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിയത് സംഘടിത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം; കാനം രാജേന്ദ്രൻ

രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലുള്ള സംഘടിത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പങ്ക് വിസ്മരിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന്

മോഡി ഭരണത്തില്‍ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളും തൊഴില്‍ സുരക്ഷിതത്വവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു: രാമകൃഷ്ണ പണ്ട

നരേന്ദ്ര മോഡി ഭരണത്തില്‍ കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികള്‍ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത തൊഴില്‍

രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എഐടിയുസി ശതാബ്ദി ദേശീയ സമ്മേളനത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാകും; ദേശീയ സെക്രട്ടറി വഹീദ നിസാം

രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എഐടിയുസി ശതാബ്ദി ദേശീയ സമ്മേളനത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുമെന്ന്