ബ്രസീലിയ: രണ്ട് തദ്ദേശീയ നേതാക്കൾ ബ്രസീലിലെ മരാൻഹോ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ

ആമസോണ്‍ കാട്ടുതീ: പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ തീയണയ്ക്കാന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങി

ബ്രസീലിയ/പോര്‍ട്ടോവെല്‍ഹോ: ബ്രസീലിയന്‍ പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ കത്തിയെരിയുന്ന ആമസോണ്‍ മഴക്കാടുകളില്‍ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി.