ഉംപുൻ; ഉച്ചയോടെ തീരത്തെത്തും, മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉച്ചയോടെ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ തീരത്തെത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഒഡിഷയിലെ