വിവാഹിതനായ ആ വ്യക്തിയോടുള്ള പ്രണയമാണ് എന്നെ അന്ന് അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്

നായികയായും സഹനടിയായും വില്ലത്തിയായും ഒക്കെ സിനിമകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന താരമാണ് ആൻഡ്രിയ ജെർമിയ. കടുത്ത