ആൻജിയോഗ്രാമിനിടെ യന്ത്രഭാഗം ഹൃദയത്തിൽ തറഞ്ഞു കയറി : ആലപ്പുഴയിൽ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ആൻജിയോഗ്രം ചെയ്യുന്നതിനിടെ യന്ത്രഭാഗം ഹൃദയ വാല്‍വില്‍ തറഞ്ഞു കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചികില്‍സയിലായിരുന്ന വീട്ടമ്മ